XV Edycja AChR - listopad 2021

Informacje

Miejsce:

Hotel Mercure Cieszyn

ul. Motelowa 21
43-400 Cieszyn

Termin:

28-29 listopada 2021 r.

Opłaty:

Lekarze – 890 zł*
Lekarz 1000 zł * – uczestnik zgłaszany przez firmy farmaceutyczne / sprzętowe.
* Opłata nie obejmuje zakwaterowania w hotelu.

* Nocleg:
Pokój Standard – 190PLN/doba

Rejestracja

Rejestracja uczestników:

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji.
a) Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od rejestracji
b) Faktura za odbyty kurs zostanie przesłana w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres email.

2. Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.


Liczba miejsc ograniczona

Opłaty należy wpłacać na konto:

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

UWAGA: Niepodanie numeru NIP, firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, skutkuje wystawieniem paragonu i brakiem możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

Program

Program

28.11.2021

08:30-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09.10 Rozpoczęcie kursu – przywitanie uczestników i wykładowców (prof. Tomasz Mazurek, dr Cezary Linart)
09:10-09:30 Gwoździo-płyta DRONes własnego pomysłu w leczeniu złamań końca dalszego kości promieniowej. (dr med. Maciej Piotrowski)
09:30-09:40 Dyskusja
10:00-13:00 Warsztaty podział na grupy
1. Zespolenie złamania dalszego końca kości ramiennej płytami anatomicznymi - prof. Tomasz Mazurek, dr Szymon Wałejko
2. Zespolenie złamania końca dalszego kości promieniowej gwoździo - płytą własnego pomysłu dr med. Maciej Piotrowski
3. Zespolenie złamań kości ramiennej gwoździem śródszpikowym - dr med. Robert Spławski
4. Płytka hakowa do zaopatrzenia zwichnięcia stawu barkowo - obojczykowego dr Michał Cebula
5. Grupa dyskusyjna – dr Cezary Linart, dr n. med. Ahmed Elsaftawy
13:00 - 14:30 - przerwa obiadowa
14:30- 15:00 Aloplastyka głowy kości promieniowej – prof. Stanisław Pomianowski
15:00- 16:00 Warsztat
1) Aloplastyka głowy kości promieniowej – prof. Stanisław Pomianowski
16:00-19:00 Warsztaty podział na grupy
1. Zespolenie złamania dalszego końca kości ramiennej płytami anatomicznymi - prof. Tomasz Mazurek, dr Szymon Wałejko
2. Zespolenie złamania końca dalszego kości promieniowej gwoździo - płytą własnego pomysłu dr med. Maciej Piotrowski
3. Zespolenie złamań kości ramiennej gwoździem śródszpikowym - dr med. Robert Spławski
4. Płytka hakowa do zaopatrzenia zwichnięcia stawu barkowo - obojczykowego dr Michał Cebula
5. Grupa dyskusyjna – dr Cezary Linart, dr n. med. Ahmed Elsaftawy
19:00 kolacja

29.11.2021

08:30 - 13:00 Wykłady
08:30 - 08:50 Artroskopia barku podstawy - dr Wojciech Solecki
08:50 - 09:00 Dyskusja
09:00 - 09:40 Aloplastyka stawu ramiennego, mój punkt widzenia - dr med. Maciej Piotrowski
09:40 - 19:50 Dyskusja
09:50 - 10:10 Złamanie bliższego końca kości ramiennej płyta vs. proteza połowicza– dr med. Piotr Rusin
10:10 - 10:20 Dyskusja
10:20 - 10:40 Złamania trzonu kości ramiennej - dr med. Robert Spławski
10:40 – 10:50 Dyskusja
10:50 - 11:10 Złamania dalszego końca kości ramiennej - prof. Tomasz Mazurek
11:10 - 11:20 Dyskusja
11:20 - 11:40 Płytka hakowa do zaopatrzenia zwichnięcia stawu barkowo - obojczykowego dr Michał Cebula
11:40 - 11:50 Dyskusja
11:50 - 12:10 Złamania kości ramiennej u dzieci - dr Szymon Wałejko
12:10 - 12:20 Dyskusja
12:20 - 13:00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

Sponsorzy XV Edycji AChR