XIV Edycja AChR - październik 2021

Informacje

Miejsce:

Mercure Wrocław Centrum

pl. Dominikański 1
50-159 Wrocław

Termin:

24-25 października 2021 r.

Opłaty:

Lekarze – 890 zł*
Lekarz 1000 zł * – uczestnik zgłaszany przez firmy farmaceutyczne / sprzętowe.
* Opłata nie obejmuje zakwaterowania w hotelu.

Rejestracja

Rejestracja uczestników:

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji.
a) Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od rejestracji
b) Faktura za odbyty kurs zostanie przesłana w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres email.

2. Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

R e j e s t r a c j a

Liczba miejsc ograniczona

Opłaty należy wpłacać na konto:

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

UWAGA: Niepodanie numeru NIP, firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, skutkuje wystawieniem paragonu i brakiem możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

Program

24 października 2021 r. (niedziela)

08.30–09.00 Rejestracja uczestników
09.00–09.10 Rozpoczęcie kursu – przywitanie uczestników i wykładowców (prof. Tomasz Mazurek, dr med. Ahmed Elsaftawy)
09.10–09.30 Gwoździo-płyta DRONes własnego pomysłu w leczeniu złamań końca dalszego kości promieniowej (dr med. Maciej Piotrowski)
09.30–09.40 Dyskusja
09.40–10.40 Zespolenia złamań kości paliczków z użyciem dynamicznego stabilizatora zewnętrznego Ligamentotaxor" (dr med. Adam Domanasiewicz)
10:40–11:00 Przerwa
11.00–18.00 Warsztaty.
Podział na trzy grupy - każdy warsztat trwa 2 godziny. (13.00-14.00 Przerwa obiadowa)
1. Gwoździo-płyta DRONes (dr med. Maciej Piotrowski, dr med. Andrzej Wawruszczak)
2. Zespolenie dalszego końca kości promieniowej płytką dłoniową (dr med. Ahmed Elsaftawy, dr Cezary Linart)
3. Endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej (prof. Tomasz Mazurek)
19:00 Kolacja

25 października 2021 r. (poniedziałek)


08:30–13:00 Wykłady
08:30–08:50 Anatomia i Uszkodzenie aparatu wyprostnego palców prostowników na poziomie palców (dr med. Ahmed Elsaftawy)
08:50–09:00 Dyskusja
09:00–09:20 Anatomia ścięgien zginaczy na poziomie palców (dr Cezary Linart)
09:20–09:30 Dyskusja
09:30–09:50 Leczenie i rehabilitacja uszkodzeń ścięgien stref 1–2 (prof. Tomasz Mazurek)
09:50–10:00 Dyskusja
10:00–10:20 Leczenie złamań paliczków (dr med. Szymon Manasterski)
10:20–10:30 Dyskusja
10:30–10:50 Leczenie złamań śródstawowych stawów międzypaliczkowych (dr med. Adam Domanasiewicz)
10:50–11:00 Dyskusja
11:00–11:20 Leczenia złamań kości śródręcza (dr med. Jacek Martynkiewicz)
11:20–11:30 Dyskusja
11:30–11:50 Replantacje śródręcza i palców (dr med. Ahmed Elsaftawy)
11:50–12:00 Dyskusja
12:00–12:20 Chrzęstniaki w zakresie kości śródręcza i paliczków (dr Paweł Stajniak)
12:20–12:30 Dyskusja

12:30–13:00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

Sponsorzy XIV Edycji AChR