XIII Edycja AChR - kwiecień 2021

Informacje

Miejsce:

Hotel Amber
ul. Powstańców Warszawskich 45,
80-152 Gdańsk

Termin:

11-12 kwietnia 2021 r.

Program

11.04.2020

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.10 Rozpoczęcie kursu – przywitanie uczestników i wykładowców
prof. Tomasz Mazurek, dr med. Maciej Piotrowski, dr med. Filip Dąbrowski
9.10 - 9.30 Wykład wprowadzający: Gwoździo-płyta DRONes własnego pomysłu w leczeniu złamań końca dalszego kości promieniowej. Dr med. Maciej Piotrowski
9.30 - 9.40 Dyskusja
9.40 - 10.00 Podział uczestników na grupy warsztatowe
10.00 - 19.00 (13.30 – 14.30 Obiad) Warsztaty podział na grupy
1. Gwoździo-płyta drones + endoproteza głowy kości promieniowej + płyta dłoniowa
2. Mikrochirurgia-zajęcia na mikroskopach
3. Grupa dyskusyjna


12.04.2020

07.30 - 09.00 Warsztaty USG ręka dr med. Ludomira Rzepecka-Weis
09.30 - 13.30 Wykłady
09.30 – 09.50 – Endoproteza głowy kości promieniowej – prof. Stanisław Pomianowski
09.50 – 10.00 - Dyskusja
10.00 – 10.20 – Złamania dalszego końca kości promieniowej - leczonie z użyciem drutów Kirschnera – prof. Andrzej Żyluk
10.20 – 10.30 - Dyskusja
10.30 – 10.50 – Artroskopia nadgarstka, najczęstsze problemy – dr med. Maciej Klich
10.50. – 11.00 – Dyskusja
11.00. – 11.20 - Niestabilności nadgarstka – dr med. Ahmed Elsaftawy
11.20. – 11.30 – Dyskusja
11.30. – 11.50 – Znieczulenie typu WALANT – dr med. Cezary Linart
11.50. – 12.00 - Dyskusja
12.00 – 12.20 – Złamania kości łódeczkowatej – algorytm postępowania – dr med. Filip Dąbrowski
12.20 – 12.30 - Dyskusja
12.30 - 13.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

Sponsorzy XIII Edycji AChR


Certyfikat INFARMA