Kontakt

Organizator:

CEDUS Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP 521-32-79-655

Nr rachunku bankowego: 61 1090 2590 0000 0001 2396 5578

jacek.wachowski@med-media.pl